03 december, 2009

Belgische Top ruiter Patrick Mc Entee Schandelijk behandeld!!!!!!

Koninklijke Belgische Ruitersfederatie met haar totaal onkundige ruiters-commissie ontzegd de beste ruiter van Belgie Patrick Mc ENTEE de deelnames aan de volgende wereldbeker proeven. Schande, schande, schande....
Wordt het nu stillaan geen tijd voor een lock out tegen dit groepje ondeskundigen die met hun ongefundeerde beslissingen proberen om België volledig van de wereltop Showjumping kaart te vegen.
Het enige dat deze commissie nog kan is zonder het toelaten van enige inspraak respectloos optreden tegenover een van onze topruiters welke als één van de enigen België nog op de wereldkaart zet.
En respect voor de eigenaars welke allen samen met zeer veel financiele inbreng hun stomme zitjes onderhouden in deze nutteloze spring-commissie daar hebben ze hier in België waarschijnlijk nog nooit van gehoord.
Ik dank dat de tijd is aangebroken om een eigenaars vereniging op te richten welke als volwaardig recht orgaan respect afdwingt van het KBRSF en de communautaire Liga's en hun te dwingen een bestuur met volwaardige Democratische instellingen op poten te zetten.
Als er nog mensen zijn welke een vergadering wensen op te zetten omtrent het oprichten van een Eigenaars vereniging laat het dan maar graag weten op francois.goffaux@gmail.com

We blijven u steunen Topruiter Patrick Mc ENTEE en Top Eigenares Mevrouw Catherine BUYL

Francois GOFFAUX
www.moskifarm.com