25 november, 2009

Open brief aan de Belgische Ruitersport verandwoordelijken.

Publicatie van mijn Open brief aan de Belgische verandwoordelijken van de Belgische Ruitersport in het weekblad " Het Sportpaard " uit Nederland in België verdeeld. Mijn open brief werd ook verstuurd naar de redacties van “ Het Landbouwleven” en “De Haverklap” welke deze tot op dit ogenblijk niet gepubliceerd hebben.

Nochtans hebben wij in België nood aan Kranten Redacties welke ook eens tegen zere benen durven te schoppen. Het duurt nu al lang genoeg met die neutrale redactionele berichtgeving over het beleid in België.

Kranten die niet op zoek gaan naar de waarheid hoeven voor mij alleszins niet meer in de toekomst.

En van de redactionele waarden van Stud-book Magazines daar moeten we al lang niet meer van hebben. Eigen lof en niets anders lees ik hierin, van enige zelfkritiek hebben ze nog nooit van hun leven gehoord en zeker niet dat eigen lof stinkt.

Klik op de foto indien je een grotere en meer leesbare versie wil.

Klik op de foto indien je een grotere en meer leesbare versie wil.

Antwoord op mijn open brief van Mr. Ingmar De Vos Secretais Generaal van de Koninklijke Ruitersport Federatie.

Geachte Heer,

Vooreerst mijn excuses voor het ietwat laattijdig antwoord te wijten aan een overvolle agenda.

Het is reglementair niet verboden dat organisatoren in de rand van hun wedstrijd proeven organiseren voor een specifieke categorie van paarden, dus ook niet paarden van één specifiek of meerdere specifieke stamboeken, zolang als deze paarden geïmmatriculeerd zijn en de ruiters een geldige licentie hebben.

Dergelijke initiatieven zijn in beperkte mate toegelaten in de EU regelgeving in het kader van de promotie van nationale en regionale stamboeken.
Deze proeven waarnaar U verwijdt vinden plaats in het kader van 4 officiële wedstrijden waarvan de organisatoren (Jumping Mechelen, Jumping Hulsterlo, Flanders Horse Expo en De Warre) telkens aangesloten zijn bij onze Liga (in casu VLP). De sponsoring van dergelijke initiatieven/proeven is een zaak van de organisatoren en staat los van KBRSF of Liga’s.

Wij merken wel op dat jonge paarden competities op initiatief van Liga of KBRSF, zoals Klassieke Cyclus, Belgische Kampioenschappen, … steeds open staan voor alle jonge paarden ingeschreven in een door de World Breeding Federation of Sporthorses (WBFSH) erkend stamboek. Echter, voor internationale kampioenschappen jonge paarden krijgen wij een quota dat enkel door paarden ingeschreven in een Belgisch stamboek kan ingevuld worden. Voor de paarden ingeschreven in een buitenlands stamboek kunnen wij enkel Wild Cards aanvragen die door de organisator zelf al dan niet worden toegekend.

In de hoop u hiermee volledig geïnformeerd te hebben, verblijf ik,

Met sportieve groeten,

Ingmar De Vos
Secretaris Generaal